wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Wstęp

1.    Sklep internetowy pod adresem www.swissknife.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi Gift4You Jolanta Dutkiewicz, Biuro Handlowe w Krakowie przy ul. Józefa Wybickiego 8; 31-334 Kraków działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Wójta Gminy Zabierzów; NIP 6791950912; REGON 122924586. Administratorem danych osobowych jest Gift4You.
2.    Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym. 

Oferowane usługi

1.    Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.swissknife.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie Gift4You w Krakowie przy ul. Łokietka 48 (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
2.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Gift4You.
3.    W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia w formie Faktury –proforma, lub paragonu fiskalnego . Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
4.    W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie Gift4You. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5.    Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata.
6.    Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. 
Informacja o cenie podawana na stronie www.swissknife.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu. 
7.    W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony lub zastąpiony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
8.    W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
9.    Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.swissknife.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
10.    Ceny produktów umieszczone na stronie www.swissknife.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
11.    Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Gift4You lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Gift4You.
12.    Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty: (1) przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym platności.pl przed dostawą, (2) przy rezerwacji gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym. Więcej informacji w zakładce płatności.

Dostawa

1.    Termin realizacji zamówienia (wiążący), lub czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem (krok 2).
2.     Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym Gift4You, lub zgodnie z dyspozycją klienta pocztą kurierską, Poczta Polską  albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w sklepie Gift4You. Opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Zasady wysyłki".
3.    W przypadku zaginięcie przesyłki zastosowanie znajduje przepis art. 544 k.c., zgodnie z którym w razie wątpliwości uznaje się, że wydanie towaru KupującemU przez Sprzedawcę zostało dokonane z chwilą, kiedy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
Gwarancja, Reklamacje i Zwroty
1.    Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w sklepie Gift4You.
2.    Reklamacje dotyczące braków lub uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
3.    W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w sklepie Gift4You : w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów. Telefonicznie w Gift4You można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
4.     Klient zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.(Dz.U.2014r. poz.827 ze zm.)  może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi. 
5.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

Pozostałe

1.    Gift4You zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Gift4You nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
2.    Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Gift4You wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. 
3.     Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
4.    Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
5.    Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
6.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 


Przejdź do strony głównej
© Swissknife.pl, partner Victorinox
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu